Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Kontakt

ul. Bolkowska 1
lok. 3* i 36** 
01-466 Warszawa (Bemowo-Górce)
tel: 661 341 392
e-mail:
kontakt@strefareha.pl


*lok. 3 - terapia logopedyczna, integracja sensoryczna
**lok. 36 - rehabilitacja dzieci i dorosłych, integracja sensoryczna

Płatność gotówką lub kartą płatniczą w obu siedzibach gabinetu.

Facebook

Najnowsze informacje na naszym fanpage-u: 

facebook.com/StrefaReha

Regulamin zajęć terapeutycznych                     Gabinetu Strefa Reha

  1. W czasie oczekiwania na zajęcia za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic / opiekun.
  2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez terapeuty prowadzącego zajęcia.
  3. Czas zajęć i wysokość opłat obowiązują według aktualnego cennika.
  4. Płatność za zajęcia odbywa się w siedzibie gabinetu w formie gotówkowej lub poprzez terminal płatniczy.
  5. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia – jeśli jest taka potrzeba prosimy o poinformowanie przy dokonywaniu płatności za zajęcia i pozostawienie danych.
  6. Faktury są wystawiane do 5 dnia kolejnego miesiąca.
  7. W przypadku spóźnienia się pacjenta na umówioną sesję, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.
  8. Odwołanie zajęć jest możliwe telefonicznie lub poprzez SMS na numer gabinetu - 661 341 392.
  9. Odwołanie zajęć jest bezpłatne, jeśli nastąpi w dniu poprzedzającym umówione spotkanie. W przypadku odwołania w dniu zajęć pobierana jest opłata 50%, natomiast w przypadku nieodwołania zajęć pobierana jest opłata 100% - możliwość opłaty w placówce bądź przelewem na numer konta: 73 1090 1014 0000 0001 0306 4805.
  10. Karnet na zajęcia można wykorzystać w okresie dwóch miesięcy od momentu opłaty (pierwszych zajęć).

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad
Zespół terapeutów Strefa Reha