Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Kontakt

ul. Bolkowska 1
lok. 3* i 36** 
01-466 Warszawa (Bemowo-Górce)
tel: 661 341 392
e-mail:
kontakt@strefareha.pl


*lok. 3 - terapia logopedyczna, integracja sensoryczna
**lok. 36 - rehabilitacja dzieci i dorosłych, integracja sensoryczna

Płatność gotówką lub kartą płatniczą w obu siedzibach gabinetu.

Facebook

Najnowsze informacje na naszym fanpage-u: 

facebook.com/StrefaReha

Rehabilitacja dorośli

Pierwsza wizyta polega na badaniu pacjenta. Terapeuta przeprowadza wywiad oraz wykonuje badanie podstawowe i testy funkcjonalne. Ważne aby pacjent na to spotkanie przyniósł dotychczasową dokumentację choroby np. zdjęcia RTG, opisy USG, rezonans magnetyczny (MR) lub tomografię komputerową (TK). Na podstawie zebranych informacji fizjoterapeuta ustala przyczynę dysfunkcji i określa przybliżony czas trwania kuracji. Następnie układa indywidualny plan terapii. Podczas tego spotkania terapeuta wykonuje wstępny zabieg rehabilitacyjny. 

Terapia oparta jest na sprawdzonych i skutecznych metodach rehabilitacji: 

Dolegliwości pacjentów często wymagają łączenia wyżej wymienionych metod z zabiegami fizykoterapii (np. leseroterapii, elektroterapii). Pozwala to na przyspieszenie powrotu pacjenta do pełnej sprawności.