Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Rehabilitacja dzieci


NDT-Bobath

Jest to metoda rehabilitacji stosowana u dzieci, u których widoczne są różnego rodzaju zaburzenia rozwoju ruchowego. Została opracowana głównie na potrzeby pracy z dziećmi z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Wykorzystuje się ją jednak w większości schorzeń dziecięcych, takich jak: wcześniactwo, zaburzenia napięcia mięśniowego, asymetria ułożeniowa, opóźniony rozwój psychoruchowy.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath swoją wszechstronność zawdzięcza temu, że jest przyjazna dziecku. Pozwala mu rozwijać typowe dla danego wieku rozwojowego aktywności, w sposób możliwie najbardziej prawidłowy. Terapeuta pracujący metodą NDT-Bobath swoim działaniem wspomaga naturalny rozwój ruchowy. Korzysta przy tym ze specjalnych technik i wspomagań, dzięki którym dziecko uczy się jak rozwijać dobrą kontrolę swojego ciała w przestrzeni.

Terapia odbywa się w warunkach umożliwiających dziecku swobodną zabawę. Nie zaburza przy tym kontaktu malucha z rodzicem. Terapeuta daje rodzicom wskazówki odnośnie ćwiczeń i zabaw w domu. Informuje o doborze zabawek i pozycji najlepszych dla danego wieku rozwojowego.

W terapii niemowląt bardzo ważną część stanowi prawidłowa pielęgnacja. Podczas wizyty u terapeuty rodzice dostają instruktaż dotyczący sposobów podnoszenia, noszenia, przewijania, ubierania itp. Powtarzanie tych czynności pozwala na dostarczanie dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych wielokrotnie w ciągu dnia. 

www.ndt-bobath.pl