Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Rehabilitacja dzieci

PNF

Jest to metoda rehabilitacji ruchowej, stosowana u dzieci z problemami m. in. ortopedycznymi i neurologicznymi. Oparta jest na trójpłaszczyznowych wzorcach ruchowych różnych części ciała – obręczy barkowej, miednicy, kończyn górnych, dolnych, tułowia i głowy. Wzorce te są zbliżone do ruchów naturalnych i czynności jakie wykonujemy w ciągu dnia, np. sięgając po różne przedmioty czy chodząc. Dużą uwagę przywiązuje się tu do czucia ruchu, czyli zmysłu propriocepcji. Jest to element bardzo ważny dla prawidłowej kontroli postawy. Podczas terapii wykorzystuje się różne techniki – m.in. stabilizujące, wspomagające ruch, wpływające na jego koordynację. Terapeuta poprzez określone ustawienie rąk może odpowiednio dozować opór, wzmacniając tym samym określone grupy mięśni, lub wpływając na ich rozluźnianie.

W terapii dzieci metodą PNF ważne jest wykorzystywanie różnych przyrządów i zabawek, by zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla dziecka. Pracując nad nauką nowych umiejętności terapeuta bazuje na mocnych stronach dziecka, co pozytywnie motywuje do ćwiczeń i daje dziecku poczucie pewności siebie.