Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Kontakt

ul. Bolkowska 1
lok. 3* i 36** 
01-466 Warszawa (Bemowo-Górce)
tel: 661 341 392
e-mail:
kontakt@strefareha.pl


*lok. 3 - terapia logopedyczna, integracja sensoryczna
**lok. 36 - rehabilitacja dzieci i dorosłych, integracja sensoryczna

Płatność gotówką lub kartą płatniczą w obu siedzibach gabinetu.

Facebook

Najnowsze informacje na naszym fanpage-u: 

facebook.com/StrefaReha

Terapia logopedyczna

Jest to oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Zazwyczaj poprzedzona jest diagnozą nieprawidłowości rozwoju mowy. Dzięki niej specjalista może podjąć właściwe działanie terapeutyczne oraz udzielić rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem. Terapia skierowana jest nie tylko do dzieci, u których występują zaburzenia wymowy, ale także do tych, u których pojawiło się opóźnienie rozwoju mowy, niepłynność mowy, zacinanie się i jąkanie.

Skuteczna terapia polega na odpowiednim dobraniu metod, ćwiczeń i materiałów do potrzeb, możliwości, zainteresowań i zaburzenia pacjenta. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia oddechowe, głosowe, słuchowe, artykulacyjne i leksykalne.

Celami działań logopedycznych są:

 • wywoływanie mowy
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie fonetyki, leksyki, gramatyki
 • doskonalenie wymowy
 • praktyczne wykorzystanie poprawnej wymowy przyswojonej w trakcie ćwiczeń
 • usprawnianie technik czytania i pisania

W trakcie terapii ogromne znaczenie ma współpraca z rodzicami. Terapeuta przekazuje im jasne instrukcje i odpowiednio dobrane ćwiczenia do wykonywania w domu. Tak prowadzona terapia znacznie skraca czas osiągnięcia założonego celu.

W zakresie logopedii oferujemy:

 • konsultację logopedyczną
 • diagnozę logopedyczną
 • terapię logopedyczną (indywidualna lub grupowa)
 • masaż logopedyczny
 • emisję głosu

W zakresie logopedii współpracujemy m. in. z gabinetem ACdictum - szersze informacje odnośnie oferty pod adresem www.acdictum.pl